Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 1.G
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
SM13
D009
1: OV
KRU
UK11
SM11
D007
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
SM13
D013
1: OV
KRU
UK11
SM11
D009
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
26
2: IKT
ELS
SM13
D013
1: OV
KRU
UK11
SM11
D009
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
26
2: Cj
UL
SM13
D009
1: OV
KRU
UK11
SM11
D008
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
AJ12
29
2: Aj1
BEL
AJ11
26
2: Aj1
MEM
EZP
21
2: MT
KUK
UKZ
SMZ
26
2: TD
ELS,ELS
SM13
D011
1: OV
KRU
UK11
SM11
D009
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
SPos
2: Tv
KAL
SM13
D013
1: OV
KRU
EZP
35
2: ZEL
KUK
UK11
SM11
D009
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
UKZ
SMZ
26
2: TE
FEJ,FEJ
EZP
37
2: ZEL
KUK
UKZ
SMZ
26
2: TE
FEJ,FEJ
Tue
SM13
D021
1: OV
KRU
UK11
SM11
D013
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
UKZ
13
2: Mat
FEJ
SMZ
26
2: ZST
PSP
SM13
D013
1: OV
KRU
UK11
SM11
D009
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
26
2: Fy
KOZ
SM13
D009
1: OV
KRU
UK11
SM11
D008
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
AJ12
29
2: Aj1
BEL
AJ11
26
2: Aj1
MEM
SM13
D009
1: OV
KRU
UK11
SM11
D008
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
26
2: IKT
ELS
EZP
26
2: ZEL
KUK
UKZ
13
2: Mat
FEJ
SMZ
23
2: ZST
PSP
SM13
D011
1: OV
KRU
EZP
26
2: ZEL
KUK
UK11
SM11
D009
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
UKZ
13
2: Mat
FEJ
SMZ
23
2: STe
HUK
SM13
D021
1: OV
KRU
EZP
26
2: TD
JOS
UK11
SM11
D011
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
UKZ
13
2: Mat
FEJ
SMZ
23
2: STe
HUK
26
2: ON
NEI
Wed
SM13
D021
1: OV
KRU
UK11
SM11
D013
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
SM13
D013
1: OV
KRU
EZP
26
2: ZEL
KUK
UK11
SM11
D009
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
UKZ
SMZ
13
2: TE
FEJ,FEJ
SM13
D013
1: OV
KRU
EZP
26
2: ZEL
KUK
UK11
SM11
D009
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
UKZ
SMZ
13
2: TE
FEJ,FEJ
SM13
D013
1: OV
KRU
UK11
SM11
D009
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
26
2: Cj
UL
26
2: Ch
MIK
SM13
D021
1: OV
KRU
UK11
SM11
D011
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
26
2: Fy
KOZ
SM13
D013
1: OV
KRU
UK11
SM11
D009
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
26
2: M
BAA
EZP
21
2: MT
KUK
SMZ
26
2: ZST
PSP
Thu
SM13
D013
1: OV
ŠIŠ
UK11
SM11
D007
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
SM13
D013
1: OV
ŠIŠ
EZP
26
2: ZEL
KUK
UK11
SM11
D007
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
UKZ
SMZ
13
2: TD
ELS,ELS
SM13
D013
1: OV
ŠIŠ
EZP
26
2: ZEL
KUK
UK11
SM11
D007
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
UKZ
SMZ
13
2: TD
ELS,ELS
SM13
D013
1: OV
ŠIŠ
UK11
SM11
D007
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
0TV
2: Tv
KAL
26
2: M
BAA
SM13
D013
1: OV
ŠIŠ
UK11
SM11
D007
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
26
2: Ch
MIK
SM13
D013
1: OV
ŠIŠ
UK11
SM11
D007
1: OV
ZAP,ZAP
EZ11
D116
1: OV
BDD
UKZ
5AT
2: DU
REJ
SMZ
26
2: ZST
PSP
AJ12
29
2: Aj1
BEL
AJ11
26
2: Aj1
MEM
Fri
EZP
26
2: MT
KUK
UKZ
5AT
2: Vv
REJ
SMZ
13
2: STe
HUK
1: M
BAA
EZP
26
2: ZEL
KUK
UKZ
5AT
2: Vv
REJ
SMZ
13
2: STe
HUK
1: M
BAA
EZP
26
2: ZEL
KUK
UKZ
5AT
2: DU
REJ
SMZ
13
2: STe
HUK
1: Cj
UL
EZP
1: TD
JOS
EZP
26
2: MT
KUK
UKZ
5AT
2: Vv
REJ
UKZ
SMZ
1: TD
ELS,ELS
SMZ
13
2: STe
HUK
1: ON
NEI
S2
25P
2: IKT
PSP
S1
41P
2: IKT
ELS
S2
25P
2: IKT
PSP
S1
41P
2: IKT
ELS
AJ12
29
1: Aj1
BEL
AJ11
26
1: Aj1
MEM
UKZ
26
2: Vv
REJ
Powered by