Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 1.N
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
2: Tv
KAL
08
1: ZPřV
KOZ
PEN
12
1: Elk
STP
PEN
2: AU
BYD
PTN
08
1: SZ
JOS
PTN
2: TE
MAC
08
1: M
KER
S1
2: IKT
HUK
S2
2: IKT
PSP
S1
2: IKT
HUK
S2
2: IKT
PSP
AJ11
17
1: Aj1
CAT
AJ12
29
1: Aj1
BEL
AJ11
08
2: Aj1
CAT
AJ12
29
2: Aj1
BEL
PEN
17
1: SPZ
BYD
PTN
08
1: NAR
HUK
PEN
2: EM
JUG
PEN
17
1: AU
BYD
PTN
2: SZ
JOS
PTN
08
1: TME
JOS
08
1: Ek
NEI
PEN
2: SPZ
BYD
PTN
2: TME
JOS
Tue
PEN
2: ESP
VLC
PEN
12
1: SPZ
BYD
PTN
2: TMO
MAC
PTN
08
1: TME
JOS
2: Cj
SRA
AJ11
08
1: Aj1
CAT
AJ12
29
1: Aj1
BEL
2: ZPřV
KOZ
08
1: Cj
SRA
2: Cj
SRA
PEN
08
1: Elk
STP
PTN
13
1: TMO
MAC
SPos
1: Tv
KAL
PEN
2: Elk
STP
PTN
2: STe
VLA
08
1: M
KER
AJ11
08
2: Aj1
CAT
AJ12
29
2: Aj1
BEL
2: IKT
HUK
08
1: ZPřV
KOZ
Wed
2: M
KER
08
1: Ek
NEI
PEN
2: SPZ
BYD
PEN
08
1: ESP
VLC
PTN
13
1: TE
MAC
PTN
2: TME
JOS
PEN
45L
1: EM
JUG
PEN
2: ESP
VLC
PTN
L1H2
1: TMR
VLA
PTN
2: STe
VLA
2: M
KER
PEN
45L
1: EM
JUG
PTN
L1H2
1: TMR
VLA
08
1: Cj
SRA
PEN
2: Elk
STP
PTN
2: SZ
JOS
08
1: M
KER
2: ON
NEI
Thu
08
1: Ek
NEI
AJ11
08
2: Aj1
CAT
AJ12
29
2: Aj1
BEL
2: Cj
SRA
PEN
45L
1: EM
JUG
PTN
08
1: TMO
MAC
08
1: ZPřV
KOZ
2: M
KER
PEN
08
1: AU
BYD
PEN
2: ESP
VLC
PTN
2: STe
VLA
PTN
13
1: NAR
HUK
2: ZPřV
KOZ
PEN
08
1: ESP
VLC
PTN
13
1: SZ
JOS
2: ON
NEI
PEN
08
1: ESP
VLC
PTN
13
1: TE
MAC
2: Ek
NEI
Fri
2: Tv
KAL
21
1: Cj
SRA
21
1: IKT
HUK
PEN
2: SPZ
BYD
PTN
2: TE
MAC
0TV
1: Tv
KAL
PEN
2: AU
BYD
PTN
2: TE
MAC
2: ZPřV
KOZ
AJ11
21
1: Aj1
CAT
AJ12
29
1: Aj1
BEL
PEN
PEN
2: Elk
STP,STP
PTN
2: TMO
MAC
PTN
13
1: TE
MAC
PEN
2: SPZ
BYD
PTN
2: STe
VLA
Powered by