Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 1.D
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
03
1: D
SUL
2: M
JAC
MS
MZ
2: TK
ELS,ELS
03
1: STe
HLK
MS
MZ
2: TK
ELS,ELS
SPos
1: Tv
SVI
MS
MZ
03
1: TK
ELS,ELS
2: STR
VLA
03
1: M
JAC
2: TE
MAC
AJ12
05
1: Aj1
STE
2: Cj
KUD
2: Fy
JAC
03
1: Cj
KUD
Tue
2: STe
HLK
SPos
2: Tv
SVI
03
1: TE
MAC
AJ12
05
1: Aj1
STE
2: M
JAC
2: D
SUL
41P
1: IKT
VLA
03
1: M
JAC
2: Cj
KUD
2: CHZE
MIK
03
1: Fy
JAC
03
1: D
SUL
2: Fy
JAC
Wed
AJ12
2: Aj1
STE
03
1: M
JAC
03
1: Fy
JAC
2: STe
HLK
AJ12
05
1: Aj1
STE
2: TE
MAC
0TV
1: Tv
SVI
2: D
SUL
03
1: STR
VLA
2: Fy
JAC
2: M
JAC
03
1: Cj
KUD
03
1: CHZE
MIK
0TV
2: Tv
SVI
Thu
MZ11
D013
1: OV
ŠIŠ
MS11
D113
1: OV
SRK
MZ11
D013
1: OV
ŠIŠ
MS11
D113
1: OV
SRK
2: Cj
KUD
MZ11
D013
1: OV
ŠIŠ
MS11
D113
1: OV
SRK
2: STe
HLK
AJ12
2: Aj1
STE
MZ11
D013
1: OV
ŠIŠ
MS11
D113
1: OV
SRK
2: Fy
JAC
MZ11
D013
1: OV
ŠIŠ
MS11
D113
1: OV
SRK
2: M
JAC
MZ11
D013
1: OV
ŠIŠ
MS11
D111
1: OV
SRK
2: TE
MAC
2: IKT
VLA
Fri
AJ12
2: Aj1
STE
MZ11
D008
1: OV
ŠIŠ
MS11
D007
1: OV
ZAP
MZ11
D008
1: OV
ŠIŠ
MS11
D007
1: OV
ZAP
2: Cj
KUD
MS
MZ
2: TK
ELS,ELS
MZ11
D008
1: OV
ŠIŠ
MS11
D007
1: OV
ZAP
MZ11
D008
1: OV
ŠIŠ
MS11
D007
1: OV
ZAP
2: IKT
VLA
2: IKT
VLA
MZ11
D008
1: OV
ŠIŠ
MS11
D007
1: OV
ZAP
2: M
JAC
MZ11
D008
1: OV
ŠIŠ
MS11
D007
1: OV
ZAP
Powered by