Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 1.C
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
AJ11
1: Aj1
CAT
AJ12
1: Aj1
MEM
IS
32
2: CJ_V
KUD
PEK
51
2: Ch
MIK
IS
32
2: INS
MAE
PEK
51
2: Ch
MIK
1: Cj
KUD
Dív
0TV
1: Tv
KAL
RJ21
32
2: Rj2
KOA
NJ21
15
2: Nj2
SUL
Chl
SPos
1: Tv
SVI
RJ21
1: Rj2
KOA
NJ21
1: Nj2
SUL
32
2: M
KOB
IS
1: ISy
MAE
PEK
1: Ch
MIK
32
2: M
KOB
AJ11
32
2: Aj1
CAT
AJ12
27
2: Aj1
MEM
IS
1: CHZE
MIK
PEK
1: ZEM
KOA
IS
32
2: ISy
MAE
PEK
33
2: GTK
BAA
Tue
1: Cj
KUD,KUD
Dív
0TV
2: Tv
KAL
IS
1: IP
SMD
PEK
1: EZP
TLA
Chl
SPos
2: Tv
SVI
IS
S1P
2: IKT
NEI
PEK
32
2: Bi
BAA
1: D
SUL
IS
S1P
2: IKT
NEI
PEK
32
2: ZEM
KOA
1: M
KOB
IS
1: MK
KOA
PEK
1: Fy
FIE
32
2: M
KOB
IS
1: CHZE
MIK
PEK
1: GTK
BAA
32
2: D
SUL
IS
1: IP
SMD
IS
32
2: MK
KOA
PEK
1: Bi
BAA
PEK
31
2: GTK
BAA
Wed
AJ11
32
2: Aj1
CAT
AJ12
27
2: Aj1
MEM
IS
1: ISy
MAE
PEK
1: ZEM
KOA
1: Fy
FIE
32
2: Cj
KUD
1: Cj
KUD
32
2: M
KOB
Dív
SPos
1: Tv
KAL
IS
32
2: CJ_V
KUD
PEK
51
2: ZEM
KOA
Chl
0TV
1: Tv
SVI
AJ11
1: Aj1
CAT
AJ12
1: Aj1
MEM
32
2: Fy
FIE
IS
1: PEKo
FIE
IS
33
2: IP
SMD
PEK
PEK
32
2: EZP
TLA,TLA
Dív
SPos
2: Tv
KAL
IS
1: PEKo
FIE
PEK
1: Bi
BAA
Chl
0TV
2: Tv
SVI
Thu
AJ11
1: Aj1
CAT
AJ12
1: Aj1
MEM
32
2: D
SUL
RJ21
1: Rj2
KOA
NJ21
1: Nj2
SUL
32
2: Fy
FIE
AJ11
32
2: Aj1
CAT
AJ12
27
2: Aj1
MEM
IS
1: CJ_V
KUD
PEK
1: Ch
MIK
IS
S2P
2: PEKo
FIE
PEK
S1P
2: PEKo
NEI
1: Cj
KUD
IS
S2P
2: PEKo
FIE
PEK
S1P
2: PEKo
NEI
1: Fy
FIE
IS
32
2: MK
KOA
PEK
33
2: Fy
FIE
1: D
SUL
RJ21
32
2: Rj2
KOA
NJ21
15
2: Nj2
SUL
Fri
IS
1: PEKo
FIE
IS
32
2: INS
MAE
PEK
1: PEKo
NEI
PEK1
D115
2: Prx
SPL
PEK2
D008
2: Prx
ŠIŠ
IS
1: PEKo
FIE
IS
32
2: MK
KOA
PEK
1: PEKo
NEI
PEK1
D115
2: Prx
SPL
PEK2
D008
2: Prx
ŠIŠ
IS
1: IKT
NEI
IS
32
2: CJ_V
KUD
PEK
1: Bi
BAA
PEK1
D115
2: Prx
SPL
PEK2
D008
2: Prx
ŠIŠ
IS
32
2: ISy
MAE
IS
1: IKT
NEI
PEK
1: GTK
BAA
PEK1
D115
2: Prx
SPL
PEK2
D008
2: Prx
ŠIŠ
IS
32
2: IP
SMD
1: M
KOB
PEK
1: EZP
TLA
Powered by