Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 2.G
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
11
1: TE
HLK
AJ12
11
1: Aj1
DV
OK24
D011
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
11
1: ZST
HLK
11
1: ON
JZ
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
11
1: M
SED
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
11
1: Fy
KOZ
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
11
1: Cj
SRA
Tue
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D111
2: OV
ŠIŠ
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D111
2: OV
ŠIŠ
11
1: M
SED
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
11
1: M
SED
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
0TV
1: Tv
KAL
11
1: STe
HUK
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
11
1: Cj
SRA
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
Wed
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
11
1: TK
JOS
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
11
1: TK
JOS
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
11
1: Cj
SRA
S2P
1: IKT
ELS
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
S2P
1: IKT
ELS
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
11
1: ZEK
NEI
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D008
2: OV
ŠIŠ
11
1: M
SED
Thu
OK24
D008
2: OV
MAI
OK22
D006
2: OV
HUS
OK24
D008
2: OV
MAI
OK22
D006
2: OV
HUS
11
1: TE
HLK
OK24
D008
2: OV
MAI
OK22
D006
2: OV
HUS
11
1: TE
HLK
OK24
D008
2: OV
MAI
OK22
D006
2: OV
HUS
0TV
1: Tv
KAL
11
1: ZEK
NEI
AJ12
11
1: Aj1
DV
OK24
D008
2: OV
MAI
OK22
D006
2: OV
HUS
AJ12
11
1: Aj1
DV
OK24
D009
2: OV
MAI
OK22
D006
2: OV
HUS
11
1: Cj
SRA
Fri
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
11
1: STe
HUK
AJ12
11
1: Aj1
DV
OK24
D007
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
11
1: Fy
KOZ
11
1: ON
JZ
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
11
1: ZST
HLK
OK24
D003
2: OV
MAI
OK22
D004
2: OV
HUS
11
1: TE
HLK
Powered by