Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 2.N
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
PEN
18
1: SPZ
BYD
PEN
18
2: EZ
JUG
PTN
13
2: TE
MAC
PTN
13
1: TMO
MAC
18
1: Cj
SRA
18
2: M
KER
PEN
18
1: Elk
MAR
PTN
13
1: STe
VLA
18
2: Cj
SRA
PEN
18
1: EM
MCK
PTN
13
1: NAR
HUK
PEN
18
2: EM
MCK
PTN
13
2: NAR
HUK
AJ12
18
1: Aj1
CAT
AJ11
05
1: Aj1
STE
PEN
17
2: Elk
MAR
PTN
13
2: TMO
MAC
Tue
PEN
PEN
18
1: Elk
MAR,MAR
PTN
12
2: NAR
HUK
PTN
13
1: TE
MAC
PEN
18
2: EM
MCK
PEN
18
1: SPZ
BYD
PTN
12
2: SZ
PSP
PTN
13
1: TME
JOS
18
1: M
KER
AJ12
18
2: Aj1
CAT
AJ11
05
2: Aj1
STE
18
2: Cj
SRA
PEN
18
2: AU
BYD
PTN
17
2: TE
MAC
PTN
18
1: TME
JOS
PEN
18
2: SPZ
BYD
PTN
18
1: STe
VLA
Wed
AJ12
18
1: Aj1
CAT
AJ11
05
1: Aj1
STE
AJ12
18
2: Aj1
CAT
AJ11
05
2: Aj1
STE
18
1: M
KER
PEN
18
2: AU
BYD
PTN
12
2: TME
JOS
18
2: M
KER
PEN
18
1: AU
BYD
PTN
13
1: TMO
MAC
18
2: M
KER
PEN
18
1: EM
MCK
PTN
13
1: NAR
HUK
PEN
18
1: EZ
JUG
PTN
13
1: SZ
PSP
Thu
PEN
18
1: Elk
MAR
PTN
13
1: TE
MAC
PEN
18
2: Elk
MAR
PTN
23
2: STe
VLA
18
2: Cj
SRA
PEN
18
1: AU
BYD
PTN
L1H2
1: TMR
VLA
PEN
18
2: AU
BYD
PTN
13
2: TMO
MAC
PTN
L1H2
1: TMR
VLA
EM1
45L
1: EM
MCK
EM2
44L
1: EM
MAR
18
2: M
KER
PTN
18
1: SZ
PSP
EM1
45L
1: EM
MCK
EM2
44L
1: EM
MAR
PEN
18
1: EZ
JUG
PTN
13
1: TME
JOS
Fri
PEN
18
2: AU
BYD
PTN
06
2: SZ
PSP
AJ12
18
1: Aj1
CAT
18
1: Cj
SRA
AJ12
18
2: Aj1
CAT
AJ11
05
2: Aj1
STE
18
2: Cj
SRA
PEN
18
1: SPZ
BYD
AJ11
05
1: Aj1
STE
PEN
18
2: EZ
JUG
PTN
11
2: STe
VLA
Powered by