Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 2.B
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
33
1: IKT
RK,RK
AJ11
27
1: Aj1
MEM
AJ12
05
1: Aj1
STE
2: M
JAC
33
1: ON
NEI
2: Fy
RK
2: Cj
MA
33
1: M
JAC
AJ11
2: Aj1
MEM
AJ12
2: Aj1
STE
33
1: CT
STP
S1
30
1: PMK
JCH
S1
2: PG
RK
S2
52P
1: PG
RK
S2
2: PMK
JCH
S1
2: PG
RK
S1
30
1: PMK
JCH
S2
52P
1: PG
RK
S2
2: PMK
JCH
Tue
2: ZEL
BYD
0TV
1: Tv
SVI
RJ21
RJ21
2: Rj2
KOA,KOA
NJ21
NJ21
2: Nj2
KUC,KUC
33
1: ZEL
BYD
2: Cj
MA
AJ11
2: Aj1
MEM
AJ12
2: Aj1
STE
33
1: ON
NEI
2: Tv
SVI
33
1: Cj
MA
33
1: HW
KRV
2: M
JAC
2: HW
KRV
Wed
33
1: CT
STP
2: Fy
RK
AJ11
27
1: Aj1
MEM
AJ12
05
1: Aj1
STE
2: HW
KRV
2: CT
STP
33
1: ZEL
BYD
RJ21
33
1: Rj2
KOA
NJ21
15
1: Nj2
KUC
2: M
JAC
2: ZEL
BYD
33
1: HW
KRV
Thu
RJ21
2: Rj2
KOA
NJ21
2: Nj2
KUC
33
1: M
JAC
AJ11
2: Aj1
MEM
AJ12
2: Aj1
STE
33
1: Cj
MA
AJ11
27
1: Aj1
MEM
AJ12
05
1: Aj1
STE
2: Tv
SVI
0TV
1: Tv
SVI
2: Cj
MA
IT22
IT22
2: Prx
KOB,KOB
IT24
IT24
2: Prx
KRV,KRV
IT26
IT26
2: Prx
JCH,JCH
IT22
IT22
2: Prx
KOB,KOB
IT24
IT24
H2IT
1: Prx
KRV,KRV
IT26
IT26
30
1: Prx
JCH,JCH
IT22
IT22
41P
1: Prx
KOB,KOB
IT24
IT24
2: Prx
KRV,KRV
IT26
IT26
2: Prx
JCH,JCH
Fri
33
1: Fy
RK
2: PMK
JCH
33
1: PMK
JCH
2: Fy
RK
2: PG
RK,RK
2: CT
STP
33
1: Cj
MA
S1
2: IKT
KOB
S2
2: IKT
RK
33
1: M
JAC
S1
2: IKT
KOB
S2
2: IKT
RK
Powered by