Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 2.A
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
NJ21
2: Nj2
SUL
RJ21
2: Rj2
KOA
S2
30
1: PMK
JCH
S1
25P
1: PG
SMD
2: Cj
STE
S2
30
1: PMK
JCH
S1
25P
1: PG
SMD
28
1: Fy
FIE,FIE
2: ZEL
KOJ
AJ11
05
1: Aj1
STE
AJ12
07
1: Aj1
KOE
28
1: M
BAA
2: ZEL
KOJ
2: M
BAA,BAA
Tue
2: CT
STP,STP
2: ON
SUL
AJ11
05
1: Aj1
STE
AJ12
07
1: Aj1
KOE
28
1: ZEL
KOJ
2: Tv
KAL
2: M
BAA
S2
25P
1: PG
SMD
S1
S1P
1: IKT
JUG
2: Cj
STE
S2
25P
1: PG
SMD
S1
S1P
1: IKT
JUG
28
1: Fy
FIE
2: PG
SMD
28
1: Cj
STE
AJ11
2: Aj1
STE
AJ12
07
2: Aj1
KOE
Wed
28
1: M
BAA
2: HW
KRV
2: Cj
STE
NJ21
15
1: Nj2
SUL
RJ21
28
1: Rj2
KOA
28
1: HW
KRV
2: Tv
KAL
AJ11
05
1: Aj1
STE
S2
2: IKT
RM
S1
2: PMK
JCH
AJ12
29
1: Aj1
KOE
28
1: CT
STP
S2
2: IKT
RM
S1
2: PMK
JCH
0TV
1: Tv
KAL
NJ21
2: Nj2
SUL
RJ21
2: Rj2
KOA
28
1: PG
SMD
2: IKT
JUG
Thu
IT21
IT21
2: Prx
JCH,JCH
IT23
IT23
H2IT
1: Prx
KRV,KRV
IT25
IT25
2: Prx
KOB,KOB
IT21
IT21
30
1: Prx
JCH,JCH
IT23
IT23
H2IT
1: Prx
KRV,KRV
IT25
IT25
2: Prx
KOB,KOB
IT21
IT21
2: Prx
JCH,JCH
IT23
IT23
H2IT
1: Prx
KRV,KRV
IT25
IT25
2: Prx
KOB,KOB
28
1: PMK
JCH
AJ11
2: Aj1
STE
AJ12
07
2: Aj1
KOE
28
1: IKT
JUG
28
1: Cj
STE
Fri
28
1: ZEL
KOJ
2: Cj
STE
28
1: CT
STP
2: M
BAA
NJ21
15
1: Nj2
SUL
RJ21
28
1: Rj2
KOA
AJ11
2: Aj1
STE
AJ12
07
2: Aj1
KOE
2: Fy
FIE
0TV
1: Tv
KAL
28
1: ON
SUL
2: PMK
JCH
28
1: HW
KRV,KRV
Powered by