Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 3.A
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
1: Cj
SRA
S2
30
2: PMK
JCH
S1
25P
2: PG
SMD
1: M
KRA
S2
30
2: PMK
JCH
S1
25P
2: PG
SMD
1: ON
JZ
06
2: Cj
SRA
S2
S2
25P
2: PG
SMD,SMD
S1
30
2: PMK
JCH
S1
1: PS
KOB
S2
S2
25P
2: PG
SMD,SMD
S1
30
2: PMK
JCH
S1
1: PS
KOB
AJ11
AJ11
29
2: Aj1
BEL,BEL
AJ12
AJ12
07
2: Aj1
KOE,KOE
06
2: PS
KOB
Tue
IT1
IT1
52P
2: Prx
KOB,KOB
IT2
IT2
1: Prx
JCH,JCH
IT3
IT3
1: Prx
TOB,TOB
IT1
IT1
52P
2: Prx
KOB,KOB
IT2
IT2
1: Prx
JCH,JCH
IT3
IT3
55L
2: Prx
TOB,TOB
IT1
IT1
52P
2: Prx
KOB,KOB
IT2
IT2
1: Prx
JCH,JCH
IT3
IT3
55L
2: Prx
TOB,TOB
AJ11
29
1: Aj1
BEL
AJ12
07
1: Aj1
KOE
SPos
2: Tv
KAL
06
2: M
KRA
1: Elk
KUK
06
2: HW
KRV
1: Tv
KAL
1: HW
KRV
Wed
AJ11
29
2: Aj1
BEL
AJ12
07
2: Aj1
KOE
S2
1: OPS
SMD
S1
1: PGV
JUG
06
2: M
KRA
S2
1: OPS
SMD
S1
1: PGV
JUG
06
2: Elk
KUK
S2
1: POG
RM
S1
1: OPS
SMD
S2
1: POG
RM
S2
S1P
2: PGV
VD
S1
25P
2: PGV
JUG
S1
1: OPS
SMD
1: POG
RM
S2
S1P
2: PGV
VD
S1
25P
2: PGV
JUG
06
2: Ek
KUC
S2
1: PGV
VD
S1
1: POG
RM
S2
1: PGV
VD
S1
1: POG
RM
Thu
06
2: OPS
SMD
1: Ek
KUC
AJ11
AJ11
29
1: Aj1
BEL,BEL
AJ12
AJ12
07
2: Aj1
KOE,KOE
1: M
KRA
06
2: Elk
KUK
06
2: PMK
JCH
1: PS
KOB
1: OPS
SMD
06
2: Cj
SRA
1: Cj
SRA
06
2: POG
RM
06
2: M
KRA
Fri
1: M
KRA
S2
52P
2: PS
KOB
S1
25P
2: PG
SMD
1: ON
JZ
S2
52P
2: PS
KOB
S1
25P
2: PG
SMD
1: Cj
SRA,SRA
1: Elk
KUK
0TV
2: Tv
KAL
1: Tv
KAL
1: PMK
JCH
Powered by