Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 3.C
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
S2
2: IKT
KOB
S1
S1P
1: ZHD
JUG
S2
S2
2: IKT
KOB,KOB
2: Cj
KUD
S1
S1P
1: ZHD
JUG
S2
S2P
1: IKT
KOB
31
1: Cj
KUD
S1
2: IKT
STP
S2
2: ZHD
JUG
31
1: PN
MAE
S1
2: IKT
STP
S2
2: ZHD
JUG
NJ21
15
1: Nj2
SUL
RJ21
31
1: Rj2
KOA
AJ11
2: Aj1
MA
AJ12
2: Aj1
HO
31
1: ZHD
JUG
31
1: ISy
MAE
Tue
31
1: M
JAC,JAC
31
1: Ek
NEI
2: ISy
MAE
31
1: IP
SMD
2: PN
MAE
31
1: ON
MAE
2: Cj
KUD
31
1: Cj
KUD
NJ21
2: Nj2
SUL
RJ21
2: Rj2
KOA
S1
25P
1: IKT
STP
Dív
2: Tv
HN
Chl
2: Tv
SVI
S1
25P
1: IKT
STP
Dív
2: Tv
HN
Chl
2: Tv
SVI
Wed
2: IP
SMD
Dív
TvH2
1: Tv
HN
Chl
SPos
1: Tv
SVI
NJ21
2: Nj2
SUL
RJ21
2: Rj2
KOA
Dív
TvH2
1: Tv
HN
Chl
0TV
1: Tv
SVI
2: ZHD
JUG
NJ21
15
1: Nj2
SUL
RJ21
31
1: Rj2
KOA
2: KOP
FIE
31
1: M
JAC
2: Cj
KUD,KUD
AJ11
AJ11
35
1: Aj1
MA,MA
AJ12
AJ12
31
1: Aj1
HO,HO
2: Ek
NEI
31
1: PN
MAE
Thu
mim
1: Prx
2: M
JAC
mim
1: Prx
2: Cj
KUD
mim
1: Prx
2: ISy
MAE
mim
1: Prx
2: PN
MAE
mim
1: Prx
2: IP
SMD
mim
1: Prx
mim
1: Prx
2: ON
MAE
mim
1: Prx
AJ11
2: Aj1
MA
AJ12
2: Aj1
HO
Fri
2: Ek
NEI
31
1: Cj
KUD
AJ11
AJ11
35
1: Aj1
MA,MA
AJ12
AJ12
2: Aj1
HO,HO
AJ11
AJ11
35
1: Aj1
MA,MA
AJ12
AJ12
31
1: Aj1
HO,HO
31
1: M
JAC,JAC
2: ISy
MAE
31
1: IP
SMD
2: KOP
FIE
31
1: Ek
NEI
Powered by