Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 4.C
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
AJ_V
29
2: Aj1
BEL
01
1: M
KRA
PEK
01
2: MZP
MCH
PEK
13
1: TVy
PSP
NJ21
NJ21
15
2: Nj2
SUL,SUL
RJ21
RJ21
01
1: Rj2
KOA,KOA
IS
IS
01
1: Ek
PS,PS
AJ11
01
2: Aj1
HO
AJ12
29
2: Aj1
BEL
01
1: Cj
KUD
IS
06
2: CJ_V
KUD
IS
IS
S2P
2: Prx
FIE,FIE
PEK
S1P
1: IKT
KOB
PEK
01
2: TVy
PSP
IS
IS
S2P
2: Prx
FIE,FIE
PEK
S1P
1: IKT
KOB
PEK
01
2: TVy
PSP
Tue
01
2: M
KRA
IS
01
1: IP
SMD
PEK
46
1: ZEO
MCH
01
2: Cj
KUD,KUD
IS
41P
1: IKT
KRA
PEK
46
1: EZP
MCH
IS
01
2: IP
SMD
PEK
46
2: EZP
MCH
IS
01
1: PN
MAE
IS
01
2: ISy
MAE
PEK
PEK
46
2: MZP
MCH,MCH
IS
25P
2: ZHD
STP
PEK
46
2: ZEO
MCH
AJ11
01
1: Aj1
HO
AJ12
29
1: Aj1
BEL
IS
25P
2: ZHD
STP
AJ11
01
1: Aj1
HO
AJ12
29
1: Aj1
BEL
Wed
IS
IS
mim
2: Prx
ROP,ROP
PEK
PEK
S1P
1: IKT
KOB,KOB
IS
IS
mim
1: Prx
ROP,ROP
PEK
PEK
S1P
2: IKT
KOB,KOB
IS
IS
01
2: Ek
PS,PS
01
2: M
KRA
01
1: Cj
KUD
01
1: M
KRA
IS
01
2: IP
SMD
IS
25P
1: ZHD
STP
IS
01
2: ISy
MAE
PEK
PEK
46
1: ZEO
MCH,MCH
AJ_V
29
2: Aj1
BEL
IS
25P
1: ZHD
STP
PEK
46
1: ZEO
MCH
Thu
IS
25P
2: ZHD
STP
IS
01
1: PN
MAE
PEK
45L
2: Prx
MCK
PEK
46
1: Prx
MCH
IS
01
1: ISy
MAE
IS
25P
2: ZHD
STP
PEK
45L
2: Prx
MCK
PEK
46
1: Prx
MCH
01
2: Cj
KUD
IS
01
1: ISy
MAE
PEK
46
1: MZP
MCH
PEK
46
2: EZP
MCH
PEK
02
1: TVy
PSP
NJ21
NJ21
15
2: Nj2
SUL,SUL
RJ21
RJ21
01
1: Rj2
KOA,KOA
01
2: M
KRA
IS
52P
1: IKT
KRA
PEK
46
1: EZP
MCH
AJ11
01
2: Aj1
HO
AJ12
29
2: Aj1
BEL
IS
01
2: IP
SMD
PEK
46
1: EZP
MCH
Fri
AJ11
AJ11
01
1: Aj1
HO,HO
AJ12
AJ12
29
1: Aj1
BEL,BEL
01
1: Cj
KUD
01
1: M
KRA
IS
01
1: CJ_V
KUD
IS
S2P
2: IKT
KRA
PEK
46
2: ZEO
MCH
IS
S2P
2: IKT
KRA
PEK
46
2: EZP
MCH
Powered by