Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 1.E
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
EL11
D115
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: Cj
UL
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
AJ11
27
2: Aj1
MEM
AJ12
16
2: Aj1
DV
EL11
D115
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: IKT
KOZ
16
2: M
BAA
EL11
D115
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: ZEL
JUG
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: TEE
VLC
Tue
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: ZEL
JUG
EL11
D115
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: ZEL
JUG
EL11
D115
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: TEE
VLC
16
2: Fy
KOZ
EL11
D115
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: Ch
MIK
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: ON
NEI
16
2: TD
JOS
Wed
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: TD
JOS
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: IKT
KOZ
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: Ch
MIK
16
2: M
BAA
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: M
BAA
EL11
D007
1: OV
SPL
EL13
D121
1: OV
BND
16
2: ZEL
JUG
16
2: Cj
UL
Thu
EL11
D023
1: OV
SPL
EL13
D021
1: OV
BND
EL11
D023
1: OV
SPL
EL13
D021
1: OV
BND
AJ11
27
2: Aj1
MEM
AJ12
16
2: Aj1
DV
EL11
D023
1: OV
SPL
EL13
D021
1: OV
BND
S1
S1P
2: IKT
KOZ
S2
S2P
2: IKT
JOS
EL11
D023
1: OV
SPL
EL13
D021
1: OV
BND
S1
S1P
2: IKT
KOZ
S2
S2P
2: IKT
JOS
0TV
2: Tv
SVI
EL11
D023
1: OV
SPL
EL13
D021
1: OV
BND
16
2: ZEL
JUG
EL11
D023
1: OV
SPL
EL13
D021
1: OV
BND
16
2: ZEL
JUG
16
2: ZEL
JUG
Fri
1: Tv
SVI
16
2: ZEL
JUG
16
2: ZEL
JUG
1: Cj
UL
16
2: TEE
VLC
AJ11
1: Aj1
MEM
AJ12
1: Aj1
DV
16
2: ON
NEI
AJ11
1: Aj1
MEM
AJ12
1: Aj1
DV
16
2: Fy
KOZ
1: ZEL
JUG
16
2: M
BAA
1: TEE
VLC
Powered by