Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 1.A
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
1: Cj
UL
02
2: M
KRA
1: IKT
RK,RK
AJ12
07
1: Aj1
KOE
AJ11
29
1: Aj1
BEL
02
2: Fy
JAC
NJ21
15
2: Nj2
SUL
RJ21
02
2: Rj2
KOA
1: CHE
MIK
02
2: TD
ELS,ELS
02
2: Cj
UL
1: M
KRA
AJ12
07
2: Aj1
KOE
AJ11
29
2: Aj1
BEL
1: ZEL
KUK
Tue
NJ21
1: Nj2
SUL
RJ21
1: Rj2
KOA
AJ12
07
2: Aj1
KOE
AJ11
29
2: Aj1
BEL
02
2: ZEL
KUK
1: M
KRA
1: PG
SLD,SLD
S2
52P
2: IKT
RK
S2
1: PG
SLD
S1
25P
2: PG
SLD
S1
1: IKT
JOS
S2
1: PG
SLD
S2
52P
2: IKT
RK
S1
1: IKT
JOS
S1
25P
2: PG
SLD
1: D
SUL
02
2: M
KRA
1: Tv
SVI
02
2: CHE
MIK
Wed
1: ZEL
KUK
02
2: CHE
MIK
AJ12
AJ12
07
1: Aj1
KOE,KOE
AJ11
AJ11
29
1: Aj1
BEL,BEL
NJ21
15
2: Nj2
SUL
RJ21
02
2: Rj2
KOA
1: Fy
JAC
02
2: ZEL
KUK
1: Cj
UL
1: CHE
MIK
0TV
2: Tv
SVI
02
2: M
KRA,KRA
02
2: D
SUL
1: M
KRA
Thu
IT11
D003
2: Prx
KRU
IT13
D023
2: Prx
ŠIŠ
IT15
D004
2: Prx
SRK
IT11
D003
2: Prx
KRU
IT13
D023
2: Prx
ŠIŠ
IT15
D004
2: Prx
SRK
02
1: Cj
UL
IT11
D003
2: Prx
KRU
IT13
D023
2: Prx
ŠIŠ
IT15
D004
2: Prx
SRK
0TV
1: Tv
SVI
IT11
D003
2: Prx
KRU
IT13
D023
2: Prx
ŠIŠ
IT15
D004
2: Prx
SRK
NJ21
15
1: Nj2
SUL
RJ21
02
1: Rj2
KOA
AJ12
07
1: Aj1
KOE
AJ11
29
1: Aj1
BEL
IT11
D003
2: Prx
KRU
IT13
D023
2: Prx
ŠIŠ
IT15
D004
2: Prx
SRK
02
1: TD
ELS
IT11
D003
2: Prx
KRU
IT13
D023
2: Prx
ŠIŠ
IT15
D004
2: Prx
SRK
02
1: TD
ELS
02
1: M
KRA
Fri
1: D
SUL,SUL
1: M
KRA,KRA
1: Fy
JAC,JAC
1: Cj
UL
SPos
2: Tv
SVI
1: ZEL
KUK
02
2: Cj
UL
02
2: ZEL
KUK
Powered by