Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Class
Teacher
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 4.A
Choose teacher. . .
Bárová Olga Bárta Petr Bartoňová Jana Bátor Vladimír Bátorová Věra Bečková Jarmila Bednářová Miroslava Bednářová Věra Belada Daniel Belaja Marina Bendl Lukáš Beránková Eva Beranová Romana Borovcová Petra Brandová Blanka Bydžovská Helena Catalá Monika Catalá Monika Čechová Simona Chaloupková Danuše Dejdarová Šárka Dvořáková Dagmar Dvořáková Iva Elblová Zuzana Elsner Jan Fejgl Josef Fidrová Jana Fiedlerová Ivana Flosová Květa Fogl Petr Froněk Pavel Havlíček Martin Hloušek Petr Hloušková Jitka Hloušková Lidmila Hnízdilová Ivana Holasová Pavla Holeček Martin Holmanová Rita Holub Petr Horák Zbyněk Horáková Martina Horváth Ladislav Hrdina Jan Hriciková Erika Hrušková Marie Hušek Martin Hušek Zdeněk Hýblová Erika Isachová Anna Jacková Jarmila Jecha Petr Ježek Jiří Ježková Hana Jirouš Josef Jirousková Eva Jonešová Jana Jonešová Ladislava Josífko Jiří Junášek Vladimír Jung Ondřej Kadavý Miroslav Kalenda Zdeněk Karban Libor Kerner Jaroslav Kholová Michala Kittner Robin Koblasa David Kopecká Ludmila Kopecký Josef Kopecký Josef Kosař David Kostelecká Eva Koza Milan Kracík Václav Kramářová Hana Kratochvílová Dana Krejčová Dana Kružík Michael Kučerová Irena Kudrnová Yvona Kukla Josef Lejsek Miroslav Liška Petr Macek Zdeněk Macháček Jiří Malina Pavel Málková Drahoslava Malý Jiří Marek Michael Maříková Marie Mate Eva Matěna Vladimír Mertlík Stanislav Mertlík Stanislav Mertová Martina Michálek Roman Mikolandová Jiřina Mikšíčková Eva Nedvídek Zdeněk Němcová Irena Neradová Lenka Petřík Antonín Podzimková Helena Poledno Milan Pospíšil Tomáš Pospíšilík Jiří Pospíšilová Eva Princová Hana Procházková Sylva Provazníková Miroslava Řadová Milena Rejnart Jindřich Rémišová Anděla Riesner Oldřich Rojík Antonín Řoutilová Petra Rybář Miroslav Rybín Ondřej Rybová Lenka Rýdlo Petr Ryšánek Martin Salavová Alžběta Sedlák Josef Široká Martina Šiška Zdeněk Sládeček David Šmejza Josef Šmíd Martin Souček Michal Šplíchal Jan Šrámek Vladimír Šrámková Blanka Štajnerová Eva Štefániková Dita Štěpán František Štěpková Dana Šulcová Jarmila Svíčka Milan Tláskalová Ivana Tobyška Miroslav Trefilová Iva Uchytilová Martina Uhlíř Miroslav Uhlířová Eliška Ulrich Daniel Ulrichová Zdeňka Vacek Jáchym Valeš Radek Vaňásek Roman Velík Josef Veselá Oldřiška Veselík Vladimír Vláčilová Hana Vlček Petr Vlčková Jitka Vodičková (Andráš.) Dana Vodičková Marcela Volejníková Petra Vondráková Kateřina Vozábová Irena Zapadlo Stanislav Zmeškal Karel Zubrová Jitka
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
MA1
42
2: M
BAA
MA1
42
1: M
BAA
AJ11
29
2: Aj1
BEL
AJ12
07
2: Aj1
KOE
CzM
CzM
51
1: CzM
BAA,BAA
KAJv
KAJv
42
2: KAJv
DV,DV
HW1
HW1
42
1: HW
RK,RK
Tue
AJ11
29
1: Aj1
BEL
AJ12
07
1: Aj1
KOE
CzM
51
1: CzM
BAA
KAJv
42
1: KAJv
DV
MA1
42
1: M
BAA
42
2: Cj
SRA
PMKc
42
2: PMK
JCH
42
1: Cj
SRA
PMKc
42
1: PMK
JCH
MA1
42
2: M
BAA
PMCv
30
2: PMCv
JCH
PGCv
S1P
2: PGCv
VD
PMCv
30
2: PMCv
JCH
PGCv
S1P
2: PGCv
VD
Wed
42
1: Cj
SRA
HW1
HW1
42
1: HW
RK,RK
PMCv
30
1: PMCv
JCH
PGCv
S1P
1: PGCv
VD
PMCv
30
1: PMCv
JCH
PGCv
S1P
1: PGCv
VD
42
2: Cj
SRA
AJ11
AJ11
29
1: Aj1
BEL,BEL
AJ12
AJ12
07
1: Aj1
KOE,KOE
PGV2
S1P
2: PGV
VD
POG1
42
2: POG
RM
PGV2
S1P
2: PGV
VD
POG1
42
2: POG
RM
Thu
POG2
S1P
1: POG
RM
MA1
42
2: M
BAA
PG1
25P
1: PG
SMD
POG2
S1P
1: POG
RM
PG1
25P
1: PG
SMD
CzM
51
2: CzM
BAA
KAJv
42
2: KAJv
DV
POG2
52P
2: POG
RM
AJ11
29
1: Aj1
BEL
AJ12
07
1: Aj1
KOE
PGV1
25P
2: PGV
JUG
POG2
52P
2: POG
RM
MA1
42
1: M
BAA
PGV1
25P
2: PGV
JUG
42
1: Cj
SRA
PGV2
S1P
1: PGV
VD
POG1
25P
1: POG
RM
PGV2
S1P
1: PGV
VD
POG1
25P
1: POG
RM
Fri
PG2
25P
1: PG
SMD
PGV1
52P
1: PGV
JUG
42
2: Cj
SRA
PG2
25P
1: PG
SMD
AJ11
29
2: Aj1
BEL
AJ12
07
2: Aj1
KOE
PGV1
52P
1: PGV
JUG
PMK1
30
1: PMK
JCH
PMK2
30
2: PMK
JCH
PG2
25P
1: PG
SMD
PG1
25P
2: PG
SMD
PMK1
30
1: PMK
JCH
PMK2
30
2: PMK
JCH
PG2
25P
1: PG
SMD
PG1
25P
2: PG
SMD
Powered by