Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 20. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Vodičková (Andráš.) Dana
5 přesun << PGCv 4.A (PGCv) S1P z 7. hod
7 přesun >> PGCv 4.A (PGCv) na 5. hod
Změny v rozvrzích tříd
4.A
5 PGCv PGCv S1P přesun << VD z 7. hod
7 PGCv PGCv přesun >> na 20.4. 5. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou